Kommunalvalet år 2021

Kommunalvalet 2021 hölls 13.6.2021. Valdeltagandet under den exceptionella våren blev historiskt lågt, 55,1 procent. För ökad säkerhet under coronakrisen förlängdes förhandsröstningstiden till två veckor, vilket också ledde till en rekordökning i andelen väljare som förhandsröstade, 33 procent av de röstberättigade.

I tio kommuner steg valdeltagandet till över 70 procent, och Utsjoki toppar för första gången listan med 81,6 procent.

Coronakrisen tömde torgen och innebar färre traditionella kampanjer och personliga möten mellan väljare och kandidater. Många flyttade sin kampanj och valdebatt till nätet och sociala medier, med den påföljden att ett av vårens diskussionsämnen var de trakasserier och hot som kandidaterna hade utsatts för.

Här hittar du Kommunförbundets uppgifter om och analyser av kommunalvalet 2021.

Kommunförbundets kommunalvalsanalys 2021