Framtidens kommun

 

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunen skapar grunden och består av oss alla. Vi påverkar vår kommuns ärenden varje dag genom att leva vårt liv, delta och påverka.

Vi på Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. I framtidens kommun matchas arbete med arbetssökande, ett hållbart liv skapas, de unga får sin röst hörd och tjänsterna fungerar. Var och en av oss kan påverka – alla dagar om året.

Delaktighet är en rättighet

 • Varje kommuninvånare är en påverkare, under alla årets dagar.
 • Varje kommuninvånare är den bästa experten på sin vardag – bidra med din expertis som kandidat och väljare, skattebetalare och kund.

Låt oss tillsammans skapa hållbar utveckling och effektiva klimatåtgärder

 • Kommunerna initierar åtgärder för hållbar utveckling i vår vardag.
 • Effektiva klimatåtgärder och tryggande av naturens mångfald sker i kommunerna, nära dig, varje dag.
 • Via kommunalvalet kan du på ett konkret sätt påverka både bekämpningen av klimatförändringen och anpassningen till den i din närmiljö.
 • Beslut om lokala energilösningar fattas i våra kommuner, valbeslut fattas av dig.

Arbete är alltid kommunalt

 • Kommunen skapar möjligheter för arbete och arbetssökande att mötas.
 • Kommunen är ett hem för företagare och företag. Vi skapar framgång tillsammans.

Kommunen finns till för barn och unga

 • Framtidens kommun är i allt högre grad en kommun för barn och unga. Alla barn och unga bör få känna sig delaktiga.
 • Hela kommunen behövs för att uppfostra ett barn. Med din röst säkerställer du att din kommun betjänar den yngsta generationen med grupper av rätt storlek, hälsosamma arbetslokaler och trygga färdrutter.
 • Kommunens fritidsaktiviteter är till för alla. Kommunerna ansvarar i många avseenden för driften och skötseln av verksamhetsställena.
 • Kommunen ser till att det finns personer som lyssnar på barnen och de unga. Genom att rösta påverkar du så att alla får trygga vuxna i sin närmaste krets.

Vilka tjänster satsar din kommun på?

 • Nu, om någonsin, gäller det att diskutera vilka tjänster man satsar på i din kommun.
 • En kommun blir aldrig färdig. Även om kommuninvånarna uppskattar tjänsterna, finns det alltid sådant som kan utvecklas. Genom att påverka kan du främja tillgången till tjänster som är viktiga för dig.