Kommuninformation

Vilka frågor avgörs i kommunerna och kommunalvalet? På den här sidan samlar vi aktuell information om framtidens kommun!

Nyttig information för kommunala beslutsfattare!

tieto

Forskningsrön om kommunerna

Mångsidiga forskningsresultat om kommunerna och kommunala aktörer.

lateral-image-right
Ilmasto

Stödpaket för kommunernas klimatarbete

Hur kan kommunerna påverka klimatförändringen? Läs mer om kommunernas klimatarbete.

lateral-image-left
kuntatalous

Kommunal ekonomi

Ta del av uppgifter om kommunernas ekonomi, chefekonomens spalt och aktuell information.

lateral-image-right
sote

Social- och hälsovårdsreformen

Ta del av aktuell information om beredningen av social- och hälsovårdsreformen och lägesbilden.

lateral-image-left
kestävä kehitys

Hållbara kommuner

Hur kan vi trygga ett hållbart liv i kommunerna också i framtiden? Bekanta dig med hållbar utveckling.

lateral-image-right