Kommunalvalet och coronasäkerhet

Kommunförbundet har publicerat rekommendationer om organiseringen av kommunalvalet 2021. Materialet finns här.

Kommunförbundet och Justitieministeriet: Tips om hur man kan ordna röstningsarrangemang utomhus under kommunalvalet 2021

Läs mer:

Säkerhetsanvisningar för kommunalvalet samt Justitieministeriets och Institutet för hälsa och välvärds anvisningar för olika valmyndigheter.