Kommunalval

Följande kommunalval hålls år 2025. Då har vi möjlighet att välja våra representanter i kommunens beslutsfattande organ. Kommunalvalet är framför allt ett närdemokratiskt val där vi väljer beslutsfattare för de frågor som ligger närmast vårt dagliga liv. Kommunen skapar grunden.