Kommunalval 2021

För väljaren

Följande kommunalval förrättas den 13 juni 2021. Då har alla finländska medborgare i som fyllt 18 år möjlighet att välja sin representant i kommunens beslutsfattande organ.  Kommunalvalet är för oss ett närdemokratiskt val där vi väljer de beslutsfattare för de frågor som ligger närmast vårt dagliga liv. 

Kandidater värvas för fullt och partierna håller redan på att sätta i gång valmaskineriet . Det är i alla kommuninvånares intresse att kandidaterna som ställer upp är många och mångfalden bland dem stor. 

Kommunernas centrala roll i vår vardag kan inte understrykas för mycket. Det är i kommunen som vi avgör hur vi de närmaste åren utvecklar hälso- och sjukvården, dagvården och småbarnspedagogiken, servicen för äldre, gatuunderhållet, grundutbildningen samt idrotts-, motions- och kulturtjänsterna  

Läs mera på www.vaalit.fi