Kommunalval 2021

För väljaren

Följande kommunalval hålls år 2025. Då har vi åter möjlighet att välja våra representanter i kommunens beslutsfattande organ. Kommunalvalet är framför allt ett närdemokratiskt val där vi väljer beslutsfattare för de frågor som ligger närmast vårt dagliga liv.  

Kommunernas centrala roll i vår vardag kan inte understrykas för mycket. Det är i kommunen som vi avgör hur vi de närmaste åren utvecklar till exempel dagvården och småbarnspedagogiken, servicen för äldre, gatuunderhållet, grundutbildningen samt idrotts-, motions- och kulturtjänsterna.

Mer information och anvisningar www.vaalit.fi/sv (Justitieministeriets webbplats).